Depression

Ordförklaring

Djup lågkonjunktur.

Kategorier

Lågkonjunktur

Relaterade mallar

Checklista mänskliga reaktioner traumatisk incident 2023