Deposition

Ordförklaring

Förvaring av saker eller kontanter som säkerhet för något. Används vid t.ex. lån eller hyra.

Underkategorier

Deponera, Depositionsavtal

Relaterade mallar

Allmänna villkor för leasing 2023

Hyresavtal - Lokal 2023

Aktieägaravtal 2023