Depåbevis

Ordförklaring

Handling som visar äganderätten till aktier i utländskt bolag registrerat vid Stockholms Fondbörs, där depåbevis noteras.

Kategorier

Aktieägare, Börs

Underkategorier

ADR