Depåbankssystem

Ordförklaring

Databaserat system för hantering av värdepapper i utländska bolag. Denna elektroniska depå administreras av bank eller fondkommissionär.

Kategorier

Bank

Underkategorier

ADR