Deltavärde

Ordförklaring

Nyckeltal för options- och warrantvärdering. Deltavärdet anger optionens eller warrantens känslighet för svängningar i den underliggande varans pris.

Kategorier

Warrant, Option