Delägare

Ordförklaring

Benämning på person som äger en andel av något, t.ex. ett företag.

Kategorier

Egendom, Företag

Underkategorier

Passiv delägare, Kommanditdelägare, Aktieägare, Delägarrätt, Dödsbodelägare, Sleeping partner

Relaterade mallar

Aktieägaravtal 2020

Aktieägaravtal (Flera parter utan majoritetsägare) 2020

Andelsbevis (Handelsbolag) - Framsida 2020

Andelsbevis (Kommanditbolag, kommanditdelägare) - Framsida 2020