Deklarationsplikt

Ordförklaring

Plikt att deklarera och lämna in uppgift som t.ex. inkomstdeklaration eller skattedeklaration.

Kategorier

Skatt

Underkategorier

Deklaration