Dagsorder

Ordförklaring

Dagsorder är en köp- eller säljorder som löper ut om den inte har genomförts under den börsdag som den lades in, eller följande börsdag, om ordern lades in efter att börsen stängt.

Kategorier

Börshandel