Dagbok

Ordförklaring

Grundbok där företagets affärshändelser presenteras i verifikationsnummerordning.

Kategorier

Affärshändelse