Dödsbo

Ordförklaring

Juridisk person i vilken kvarlåtenskapen (den avlidnes tillgångar) ingår.

Kategorier

Arv

Underkategorier

Skiftesman, Oskiftat dödsbo, Bouppgivare, Dödsbodelägare, Kvarlåtenskap