Cykliska företag

Ordförklaring

Företag vars resultat är mycket beroende av konjunkturen.

Kategorier

Företag

Underkategorier

Cyklisk aktie