Cost-Benefit-Analys

Ordförklaring

Analysmetod som används för att väga fördelar mot kostnader i samhällsprojekt. Samtliga aspekter i analysen omsätts till monetära belopp.

Kategorier

Analys