Corporate Social Responsibility

Ordförklaring

CSR. Företags sociala ansvarstagande i samhället. Detta avser etiskt handlande, miljöhänsyn och engagemang för att förbättra samhället i stort.

Kategorier

Företag

Underkategorier

CSR