Copyright

Ordförklaring

Upphovsrätt. Ensamrätten att förfoga över hur ett verk får spridas, kopieras, utnyttjas eller förändras.

Kategorier

Upphovsrätt

Underkategorier

Fair use

Relaterade mallar

Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning 2021

Hyresavtal - Lokal 2021