Compound interest

Ordförklaring

Sammansatt ränta. Dvs. ränta på ränta som beräknas på ursprungsbeloppet plus all tidigare ränta under en viss period.

Kategorier

Ränta, Ränta på ränta effekt