Co-branding

Ordförklaring

Marknadsföring. När två företag skapar en allians för att arbeta tillsammans genom att skapa marknadssynergier.

Kategorier

Branding