Civilrätt

Ordförklaring

Allmän privaträtt. Rättsregler rörande det inbördes förhållandet mellan fysiska eller juridiska personer. Exempel på rättsområden som tillhör civilrätten är avtalsrätt, familjerätt, skadeståndsrätt, arvsrätt och fastighetsrätt.

Kategorier

Juridik

Underkategorier

Sakrätt, Bolagsrätt, Privaträtt