Check

Ordförklaring

Ett av bank utställt värdebevis. En check är en skriftlig betalningsanvisning där utställaren ger sin bank i uppdrag att betala ut ett visst belopp från sitt konto.

Kategorier

Betalningsmedel

Underkategorier

Remittent, Trassent, Blanco, Checkkredit