Centralkonto

Ordförklaring

Ett konto där betalningsflöden från en koncerns olika bolag sammanförs. Detta hjälper koncernens likviditetshantering.

Kategorier

Koncernkonto, Koncernredovisning