Cedera

Ordförklaring

Överlåta eller avstå från en fordran.

Kategorier

Fordran