Cash Flow-metoden

Ordförklaring

En av flera metoder som kan användas vid företagsvärdering. Utgångspunkten för beräkningen är det redovisade resultatet och är en form av resultatsanalys.

Kategorier

Företagsvärdering