Byggnadstyp

Ordförklaring

Begrepp som främst används vid fastighetstaxering. I denna indelas byggnader i småhus, hyreshus, ekonomibyggnad, industribyggnad, specialbyggnad eller övrig byggnad.

Kategorier

Byggnad

Underkategorier

Småhus, Hus, Hyreshus, Industribyggnad, Ekonomibyggnad