Byggnad

Ordförklaring

En byggnad är en fast, fristående konstruktion skapad av människor för att inrymma människor, husdjur, verksamheter och utrustning,

Kategorier

Fastighet

Underkategorier

Värdeår, Hus, Konstruktionsritning, Annex, Byggnadstyp

Relaterade mallar

Köpekontrakt (Avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund mm) 2020

Säkerhetsöverlåtelse (överlåtelse av byggnad mm) 2020

Brandskyddspolicy 2020

Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2020