Byggnad på ofri grund

Ordförklaring

Byggnad som står på mark som inte ägs av samma person som äger byggnaden och därför inte utgör tillbehör till fastigheten. Inom juridiken betraktas byggnaden som lös egendom.

Kategorier

Hus, Lös egendom, Fastighet

Relaterade mallar

Köpekontrakt (Avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund mm) 2021

Säkerhetsöverlåtelse (överlåtelse av byggnad mm) 2021