Byggledare

Ordförklaring

Den som leder och administrerar byggprojektet åt byggherren.

Kategorier

Byggentreprenad