Byggkontrakt

Ordförklaring

Ett byggkontrakt är ett kontrakt om uppförande av en byggnad eller dylikt.

Kategorier

Byggrätt