Bundet sparande

Ordförklaring

Ett sparande med viss, relativt hög ränta, där det insatta beloppet inte får betalas ut före en avtalad tidpunkt.