Budgetuppföljning

Ordförklaring

En löpande kontroll av hur verksamheten och ekonomin utvecklas i förhållande till den uppställda budgeten.

Kategorier

Budget, Uppföljning

Relaterade mallar

Förvaltningsavtal - Teknisk och ekonomisk förvaltning 2020