Budgetunderskott

Ordförklaring

När utgifterna är större än inkomsterna uppstår ett underskott i budgeten.

Kategorier

Statsbudget, Budget