Budgetprocessen

Ordförklaring

Det statliga budgetarbetet mellan huvudaktörerna myndigheterna, regeringen och riksdagen. De centrala dokumenten är Vårpropositionen och Budgetpropositionen.

Kategorier

Statsbudget