Budget

Ordförklaring

En ekonomisk handlingsplan för inkomster och utgifter under en viss, kommande period.

Kategorier

Ekonomistyrning

Underkategorier

Resultatbudget, Rullande budget, Statsbudget, Investeringsbudget, Budgetdirektiv, Budgetunderskott, Budgetuppföljning, Budgetår, Hushållsbudget

Relaterade mallar

Säljarens mål budget resultat 2019

Styrelsekostnadsbudget tvåårig 2019

Budget socialt ansvarstagande tvåårig 2019

Dagordning styrelsemöte budget 2019