Brottsmisstanke

Ordförklaring

Åklagare fattar beslut i varje enskild misstanke om brott huruvida förundersökning ska läggas ner, fortgå eller om åtal ska väckas.

Kategorier

Brott

Underkategorier

Skälig misstanke, Åklagare

Relaterade mallar

Checklista krisstöd brottsmisstanke 2019

Checklista förebygga oegentligheter 2019

Checklista utreda oegentligheter 2019