Brottmål

Ordförklaring

Rättegångsmål där talan avser ansvar för brott.

Kategorier

Brott, Mål

Underkategorier

Preskription, Rekonventionstalan, Mened, Ansvarsyrkande, Förundersökning