Brevhemlighet

Ordförklaring

En grundlagsskyddad rättighet att sända privata meddelanden utan att innehållet granskas av någon som inte är avsedd för meddelandet, vilket innebär ett förbud mot att öppna förseglade försändelser. Undantag från denna rätt kan medges om det bedöms ha betydelse för en brottsutredning.