Brev

Ordförklaring

Ett brev är ett skriftlig meddelande.

Underkategorier

Köpebrev, Pantbrev, Skuldebrev, Aktiebrev, Rekommendationsbrev, Missivbrev, Uppdragsbrev, Avi, Nyhetsbrev, Kondoleans, Letter