Branding

Ordförklaring

Varumärkeskommunikation etablerandet eller bibehållandet av ett varumärke.

Kategorier

Reklam, Brand

Underkategorier

Co-branding