Bouppteckning

Ordförklaring

En förteckning över ett dödsbos tillgångar och skulder. En bouppteckning ska upprättas senast tre månader efter den avlidnes död. En bouppteckning kan även upprättas vid en skilsmässa för att makarna lättare ska kunna fördela egendomen emellan sig. En sådan bouppteckning ska göras utifrån hur makarnas tillgångar och skulder såg ut vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan om skilsmässa.

Underkategorier

Tilläggsbouppteckning, Bouppgivare