Bouppgivare

Ordförklaring

Den person som bäst känner till dödsboets innehav och bestämmer tid och plats för bouppteckningen och uppger de tillgångar och skulder som den avlidne lämnat efter sig.

Kategorier

Dödsbo, Bouppteckning