BOT

Ordförklaring

Build Operate Own Transfer. En form av projektfinansiering vari ett privat företag får stöd att finansiera, designa, bygga och driva en anläggning enligt ett kontrakt. Det tillåter projektets finansiär att få tillbaka sin investering samt drift och underhållskostnaderna.

Underkategorier

BLT, BOT-kontrakt