Bostadsobligation

Ordförklaring

Bostadsobligation är en obligation som ges ut av bostadsinstituten för att finansiera långa utlåningar till bostäder.

Kategorier

Bostadsinstitut