Bostad

Ordförklaring

En bostad är ett rum, ett hus eller en bostadslägenhet som är avsedd för en fysisk persons stadigvarande boende.

Underkategorier

Bostadsarrende