Borgensåtagande

Ordförklaring

Det finns flera olika former av borgensåtagande. Den vanligaste formen av borgen är så kallad proprieborgen. Andra varianter är enkel borgen, överborgen och utfyllnadsborgen.

Kategorier

Borgen

Underkategorier

Överborgen, Proprieborgen, Solidarisk borgen, Efterborgen, Enkel borgen

Relaterade mallar

Borgensåtagande för lämnat förskott 2020

Borgensåtagande för successiva leveranser 2020

Borgensåtagande för viss leverans 2020

Enkelt skuldebrev amorteringsplan borgen 2020