Borgen

Ordförklaring

Borgen eller borgensförbindelse uppstår när en person eller ett företag, (borgensmannen), åtar sig betalningsansvar en annan person eller företag (gäldenären), betalar vad han är skyldig till borgenären (fordringsägaren).

Kategorier

Skuld, Säkerhet

Underkategorier

Överborgen, Proprieborgen, Solidarisk borgen, Underborgen, Borgenslån, Delad ansvarighet för lån, Efterborgen, Enkel borgen, Generell borgen, Gäldenär, Borgenär, Borgensåtagande, Reell borgen, Borgensförbindelse, Borgensavtal

Relaterade mallar

Enkel borgen av företag (Beloppsbegränsad) 2020

Enkel borgen av företag (Generell men begränsad till belopp mm) 2020

Enkel borgen av företag (Efterställd regressrätt) 2020

Underborgen av företag (Enkel borgen) 2020