Borgenär

Ordförklaring

Fordringsägare. Borgenär är den som har lämnat en kredit till någon (gäldenär).

Kategorier

Borgen

Underkategorier

Massaborgenär, Oprioriterad fordran, Borgenärsbrott, Fordran, Konfusion, Kreditor

Relaterade mallar

Enkelt skuldebrev 2019

Bestridande av inkassokrav 2019

Ansökan om betalningsföreläggande 2019

Enkel borgen av företag (Efterställd regressrätt) 2019