Borgenär

Ordförklaring

Fordringsägare. Borgenär är den som har lämnat en kredit till någon (gäldenär).

Kategorier

Borgen

Underkategorier

Massaborgenär, Oprioriterad fordran, Borgenärsbrott, Fordran, Konfusion, Kreditor

Relaterade mallar

Enkelt skuldebrev 2020

Bestridande av inkassokrav 2020

Ansökan om betalningsföreläggande 2020

Enkel borgen av företag (Efterställd regressrätt) 2020