Bolagsstämma

Ordförklaring

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett bolag. Bolagsstämman ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Bolagstämman har behörighet att fatta beslut i alla ärenden som rör bolaget. Stämman utser bl.a. styrelse och revisorer och beslutar hur företagets resultat ska diponeras.

Kategorier

Aktieägare, Bolag

Underkategorier

Stämmoprotokoll, Annual General Meeting (AGM), Fortsatt bolagsstämma, Förvaltningsrevision, Extra bolagsstämma, Årsstämma, Kallelse bolagstämma, Bolagstämma

Relaterade mallar

Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2019

Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2019

Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning _Avstämningsbolag_ 2019

Röstlängd från bolagsstämma 2019