Bolagsstämma

Ordförklaring

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett bolag. Bolagsstämman ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Bolagstämman har behörighet att fatta beslut i alla ärenden som rör bolaget. Stämman utser bl.a. styrelse och revisorer och beslutar hur företagets resultat ska diponeras.

Kategorier

Aktieägare, Bolag

Underkategorier

Stämmoprotokoll, Annual General Meeting (AGM), Fortsatt bolagsstämma, Förvaltningsrevision, Extra bolagsstämma, Årsstämma, Kallelse bolagstämma, Bolagstämma

Relaterade mallar

Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020

Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020

Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning Avstämningsbolag 2020

Röstlängd från bolagsstämma 2020