Bolag

Ordförklaring

En sammanslutning, av två eller flera personer, oftast med vinstsyfte dessa kan vara aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enkelt bolag.

Underkategorier

Ömsesidigt bolag, Projektbolag, Skalbolag, VD, Verkställande direktör, Kompanjonavtal, Likvidation, Bolagsstämma, Aktieklubb, Bolagsrätt, Börsbolag, Egenföretagare, Företag, CFC-bolag, Avstämningsbolag, Bolagsordning, Finansbolag, Bolagsstyrning, Enskilt bolag, Bifirma

Relaterade mallar

Avtal gällande enkelt bolag (projektsamarbete) 2020

Underrättelse till bolag om pant av aktier 2020

Fusionsplan 2020