Bokföringspost

Ordförklaring

De enskilda noteringarna i grund- eller huvudbokföringen.

Kategorier

Bokföring