Bokföringsmässiga grunder

Ordförklaring

Hänvisning till bokföringssed. Innebär att utgifter och inkomster som hör till ett räkenskapsår ska kostnads- respektive intäktsföras och påverka räkenskapsårets resultat. Det avgörande är, enligt denna syn, när en affärshändelse blir utförd, inte när den betalas.

Kategorier

Redovisning, Bokföring, Bokföringsmässiga principer