Bokföringskonto

Ordförklaring

Ett konto där liknande typer av affärshändelser registreras.

Kategorier

Redovisning, Kontera, Bokföring

Relaterade mallar

Likviditetsprognos 2020