Bokföringsdag

Ordförklaring

Den dag som en affärshändelse registreras på ett konto.

Kategorier

Bokföring